Liên Kết

  • Các doanh nghiệp

Thông báo

Mẫu Phiếu đánh giá CLDV theo quyết định 76

19/11/2012 16:27:07

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG Đảng viên thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012  & BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2012<<<==Click đây

Nội dung đánh giá <==Click đây

Kèm theo giấy giới thiệu phát cho mỗi Đảng viên có mộc của Đảng ủy trường ĐHLH liên hệ đồng chí Nam lấy nếu chưa lấy do vắng họp tháng 11

Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Thông báo

  • Thông tin

 

Lễ phát bằng TN năm 2012


  • Các doanh nghiệp

 

 

 


© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 271,133Đang xem : 2,637